Dotacje

Sprzedaż używanych segmentów kontenerowych w atrakcyjnych cenach, już od 10 tyś zł netto

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

Wypożyczalnia KONTENER Zbigniew Wiktorski Sp.Jawna zrealizowała Projekt Nr :RPMA.01.05.00-14-195/10 pt „Zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez stworzenie własnej bazy serwisowej i zakup nowoczesnych kontenerów”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Poziom dofinansowania z EFRR:40%

Przedmiotem projektu jest uruchomienie nowej działalności usługowej w postaci zakładu serwisowo remontowego kontenerów specjalizującego się również w modernizacji technicznej kontenerów jako uzupełnienie własnej działalności wynajmu kontenerów eliminując wykonawcę zewnętrznego oraz jako usługi skierowane do odbiorców rynkowych.

Przedmiotem projektu jest również zwiększenie asortymentu wynajmowanych kontenerów o specjalistyczne kontenery jezdne (mobilne) poszukiwane na rynku. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności rynkowej spółki poprzez dywersyfikacja przychodów oraz rozszerzenie oferty wynajmu kontenerów o kontenery mobilne. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

REALIZACJA PROJEKTU
WYPOŻYCZALNIA KONTENER
ZBIGNIEW WIKTORSKI SPÓŁKA JAWNA

REALIZUJE PROJEKT

Konkurs NR RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17,
NR PROJEKTU RPMA.03.01.02-14-9378/17

Tytuł projektu:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy Wypożyczalnia Kontener Zbigniew Wiktorski Spółka Jawna w Płocku

poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB”.

PROJEKT DOFINANSOWANY Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020